Testmunka

Non-duális Bodywork

A testi tapasztalás tudatosításán alapuló, egyéni és csoportos önismereti módszer

Tudjuk és tapasztaljuk, hogy a test valóban mindenre emlékszik. Valamennyi test-orientált, testtudatosságot fejlesztő módszer, legyen az hagyományos vagy modern, teret ad a test és a tudat egységes működésének megtapasztalására. A módszerek különböznek azonban abban, hogy milyen eszközzel és milyen mértékben érik el a módosult tudatállapotnak azt a formáját, amelyben a megtestesült, embodied elme szabadon, integráltan kibontakozhat.

Somatic Experiencing® (SE)

A Somatic Experiencing ® (SE) az adott pillanatban észlelhető testérzetek tudatosításán keresztül segíti a test és elme kapcsolódását, a tapasztalások integrálását. Az SE finoman, lépésről-lépésre haladó, a traumakezelésben elterjedten használt gyakorlatai fejlesztik a test- és elmetudatosságot, oldják a feszültséget, nyugtatják az idegrendszert. A Somatic Experiencing olyan módszer, amely integrálja a neuropszichológia legújabb kutatási eredményeit és a test tudatos bevonásával működő test-orientált módszerek legjobb gyakorlatait.

Jóga

“A jóga szó jelentése: “egyesülés, egyesülni valamivel”. Egyesíteni kell magunkat az egésszel.” (Szvámi Ráma)
Az ősi jóga eredeti célja az volt, hogy megőrizzük a fizikai test egészségét és tudatára ébredjünk valódi természetünkre (vidjá – igazi tudás).
Tanítása szerint az elkülönültség érzete (másoktól, a bolygótól, Istentől) illúzió és a figyelem (befelé) irányításával ez az illúzió eltüntethető – ráébredhetünk, hogy az átman (egyéni lélek/önvaló) és a Brahman (Abszolút) egy és ugyanaz.

„A hajnali szellõ titkokat rejt neked.
Ne aludj vissza.
Kérned kell azt, amit igazán akarsz.
Ne aludj vissza.
Az emberek ide-oda közlekednek a küszöbön,
ahol a két világ érintkezik.
Az ajtó tárva nyitva.
Ne aludj vissza.”

Rúmi

Mire jó a testmunka folyamat?

A testmunka folyamatok itt-és-most, jelen-központú tereiben a kiinduló pont a szabadon mozduló test közvetlen érzékszervi tapasztalása, illetve a tapasztalás kognitív szinten történő és verbálisan is kifejezett tudatosítása.

Születés

A non-duális Bodywork fő fókusza az emberi lelki fejlődés szavak előtti, preverbális időszaka, így például a születést megelőző és körüli időszak is, mely kevésbé a szavak szintjén és sokkal inkább a test és a tudat mozdításával válik elérhetővé, átdolgozhatóvá és integrálhatóvá.
Különösen fontos ez az irány, hiszen a kora gyermekkor témái, mint a születési trauma, az ikervesztés, az ősbizalom és autonómia nehezen vagy alig hozzáférhető rétegei az emberi tapasztalásnak a test-tudat bevonása nélkül.

Test

A Bodywork folyamatokban a test kínál metaforát ahhoz, ahogyan magunkat intrapszichésen és emberi kapcsolatunkban érzékeljük. A testet használjuk arra, hogy megmutassa legbensőbb, legigazabb történetünket saját magunkról és arról, ahogyan a megtestesült világban létezünk. Ezért is hisszük, hogy a Bodywork az élet, a létezés és a szabadság tánca.

A testmunka csoport

Testmunka csoportjaink sokszor fűződnek emberi témák köré, mint a születés, az én-erő, a teremtés vagy épp az elmúlás, veszteség és a düh megélése. Az általunk használt módszerek dolgoznak az énállapotokkal és integrálják az egyén-fókuszú, valamint a páros és csoportos technikákat is.
Fontos számunkra az, hogy a csoportban egyértelmű, biztonságos kereteket teremtsünk a résztvevőknek, így csoportjaink zártak és csoporttitokkal működnek.

“Mindig megvan a kockázata annak, hogy egy hullám éppen rajtad törik meg és maga alá gyűr. Mégis az egyetlen lehetőség, hogy ne zúzzon össze a feléd közeledő hullám, ha egyenesen ráúszol a háborgó, megtörő vízre. Ilyenkor az ösztöneink ellen megyünk, és félelmetes érzés lehet, de ez van: ússz be egyenesen a megtörő hullámba, merülj alá és ússz át alatta vagy ugorj át felette, mert arra nincs mód, hogy teljesen elkerüld. … Muszáj szembenézned vele és keresztülmenned rajta, hogy magad mögött hagyhasd. És mi vár a hullámtörésen túl? Áldás. Súlytalanság. Béke és csönd, tested erőfeszítés nélkül lebeg a sima víztükör tetején, előtted a nyugalmas, szétterülő kékség.”

 

Allison Pataki

Csapatunk

A Tesmunka Műhely szakmailag és emberileg elkötelezett segítők összefogása, akik hisznek a folyamatos önfejlesztésben, tanulásban és tanításban azon cél érdekében, hogy minél teljesebben tudjunk elfogadó, biztonságos, fejlődést támogató teret nyújtani a hozzánk fordulóknak. Integratív szemléletben dolgozunk: ötvözzük a tudományos, trauma-informált hátteret, a non-duális test-orientált módszertanokat az ember komplex, színes belső valóságának legteljesebb kibontakoztatásáért.

Kálmán
Móni

Bodywork önismereti csoportvezető-jelölt, EFT család- és párkonzulens, mediátor, MBSR és CBT gyakorlatvezető, rendszerállító

Segítőként és emberként mélyen hiszek a bennünk rejlő humánus értékekben, az önismeret keresésében és fejleszthetőségében és a fejlődést segítő biztonságos terek megtartó erejében. Az emberre és kihívásainak természetére non-duális szemlélettel tekintek, mely arra törekszik, hogy egységben, szétválasztás nélkül és ítéletmentesen fogadja be a pillanatról pillanatra változót és a változatlant, az osztatlan egyet. A Bodywork önismereti folyamatok ebben a szellemiségben működnek, hiszen itt a test az a kiinduló pont, ami a pillanat tapasztalásait testérzetek, érzések, gondolatok szintjén elérhetővé teszi a szintén mozduló, táguló tudat számára. A non-dualitás magába öleli a tudatos jelenlét vagy Mindfulness itt-és-most technikáit, a kognitív tudatosítást, a család- és párterápiában hasznosnak bizonyuló rendszerszemléletet és transzgenerációs felfogást, valamint a transzperszonális, személyen túli terekben létezést is.

A Bodywork első sorban csoportos önismereti munkamódszer, azonban egyénekkel, párokkal és családokkal folytatott rendszerszemléletű munkámban is integrálom a Bodyworkben tanultakat. Tapasztalom, hogy amint az elme képes lehorgonyozni a pillanatban és a test újra biztonságos, befogadó otthonná válik a számos erőfeszítésben résztvevő ember számára, akkor élete harmonikusabb, szabadabb lesz, és interperszonális kapcsolatai is javulnak. A testmunka folyamatokban kutatott érdeklődési területeim: kötődés és kötődési sérüléseink; transzgenerációs hatások; intimitás; születési trauma; ikervesztés és iker-élet; erő és düh; áramlás és elengedés; veszteség és halál.

Szakmai önéletrajz

Tanulmányok és önismeret (Education)

Magyarországi akkreditált képzések (Accredited Education, Hungary)

 • Wesley János Főiskola családkonzulens-családterapeuta szakirányú továbbképzés (MA) (John Wesley College -Family and Couples Counsellor MA)
 • Magyar Családterápiás Egyesület továbbképzései és szupervízió (Hungarian Family Therapy Association -continuing education and supervision)
 • EFT Alapítvány –Érzelem Fókuszú Terápia (EFT) externship, kiképző: Dr. Scott Woolley és Hold Me Tight (Ölelj át!) csoportvezető-képzés, kiképző: Dr. Török Szabolcs (Emotion Focused Therapy Externship and Hold Me Tight program trainer)
 • Sématerápia pároknak, Nemzetközi Sématerápiás Egyesület, kiképző: Dr. Bálint Andrea (International Schema Therapy Institute Hungary -Schema Therapy with Couples)
 • Sématerápia a gyakorlatban, Magyar Családterápiás Egyesület, kiképző: Dr. Mathias Valente (Hungarian Family Therapy Association -Schema Therapy in Practice)
 • Napfogyatkozás Egyesület -Veszteség- és gyászcsoport-vezető képzés, oktatók: Singer Magdolna és Dr. Sarungi Emőke (Grief and loss counsellor)
 • Bodywork Nonduális Szemléletű Táncterápiás Egyesület, kiképző: Pecsenka Nóra
  250 órás szomato- és táncterápiás önismereti és módszertani csoport; 250 órás bodywork asszisztens képzés, csoportvezető-képzés, Szupervízor: Schweder József , Pecsenka Nóra (Non-dual Bodywork movement and dance therapy -Level1 and 2 -500 hours and supervision)
 • Somatic Experincing Hungary –alapképzés, kiképző: Giselle Genillard (Somatic Experiencing -Core Skills practitioner training)
 • Szomatodráma alapélmény (80 óra), kiképző: Pataki Beáta (Somatodrama foundation course -80 hours)
 • Magyar Pszichodráma Egyesület
  250 órás pszichodráma kiképző csoport, kiképzők: Dr. Daubner Eszter, Dr. Daubner Béla (Hungarian Psychodrama Association -250-hour psychodrama training)
 • Magyar Hipnózis Egyesület, 150 órás NLP, ericksoni hipnózis, KIP önismereti és módszertani csoport, kiképző: Dr. Biró Gyula (Hungarian Hypnotherapy Association -150-hour NLP, Ericksonian hypnotherapy, KIP training)
 • Családállítók Szövetsége
  Integratív szemléletű családállító és szervezetállító képzés (180h), kiképzők: Dr. Agócs Gabriella, Farkas Zita (Hungarian Family Constellation Alliance -180-hour Integrative Family- and Business Constellation training)
 • Integratív Pszichoterápiás Egyesület
  -pszichopatológia tanfolyam;
  -kognitív és viselkedésterápia tanfolyam, oktató: Dr. Daubner Béla (Integrative Psychotherapy Association –Psychopathology training and Cognitive Behaviour Therapy training)
 • OH kártya instruktor képzés, traumakártya képzés, oktatók: Németh Lóránd, Fodor Józsa (OH associative cards training, trauma cards training)

Külföldi akkreditált képzések és önismeret (International Accredited Education and trainings)

 • Glasgow Caledonian Egyetem -diplomás klinikai konzulens képzés (dipl. Clinical Counsellor, Glasgow Caledonian University, Institute of Counselling)
 • Intuitief Ondernemen -Nemzetközi, szisztemikus szervezetállítás továbbképzés, oktató: Martijn Meima (Systemic constellation master class)

Digitális szemináriumok, külföldi akkreditált módszerspecifikus képzések, mesterkurzusok (Digital seminars, accredited master classes and continuing education)

 • Komplex trauma specialista tréning I, II, oktató Janina Fisher, Ph.D. (Complex Trauma Treatment Specialist Level 1 and 2, Janina Fisher Ph.D.)
 • Mindfulness-alapú kognitív terápia és stressz-csökkentés (MBCT), Richard Sears, Ph.D. (Advanced Mindfulness-based Cognitive Therapy and Stress Reduction)
 • Traumakezelés mesterkurzus, oktató: Dr. Bessel van der Kolk (Trauma Treatment Masterclass)
 • Komplex traumakezelés a Belső családrendszer modellben (Internal Family Systems), oktató: Dr. Richard Schwartz (Complex Trauma Treatment with Internal Family Systems)
 • Sounds True Organization -Peter Levine Somatic Experiencing, trauma terápia alapjai kurzus, oktató: Dr. Peter Levine (Somatic Experiencing and Trauma Treatment masterclass)
 • Együttérző vizsgálódás mesterkurzus oktató: Dr. Gabor Maté (Compassionate Inquiry Masterclass)
 • Érzelem fókuszú párterápia: kötődés-alapú intervenció krízisben lévő pároknál, oktató: Sue Johnson, Ph.D NLP Center (Emotion Focused Couples and Family Therapy –Attachment-based Intervention with Couples in Crisis)
 • Nemzetközileg akkreditált NLP képzés: NLP practicioner, master practitioner képzések
 • Relational Life Institute, RTL család- és párterápiás modell 1-2, kiképző: Dr. Terence Real (Relational Life Therapy for Couples and Families Level 1 and 2)
 • Mindsight Institute –Személyközi neurobiológia oktatóknak; Családok, gyermekek terápiája; Integrálás és fejlesztés kapcsolatainkban és a családrendszerben (Interpersonal Neurobiology Package for Educators; Families, Children and Therapy from the Inside Out; Presence, Integration and the Cultivation of Well-Being in Relationships and Family Systems), oktató Dr. Daniel Siegel
 • A hatákony párterápia 10 alaptétele, oktatók: Julie Schwartz Gottman, Ph.D., John Gottman, Ph.D. (Gottman Method -Effective Couples Therapy)
 • Transzformatív megközelítés a gyakorlati párterápiában, oktató Esther Perel, Ph.D. (Transformative Approaches in Couples Therapy)
 • Sématerápiás technikák, oktató: Wendy Behary (Advanced Schema Therapy Techniques)
 • Kognitív- és viselkedésterápia I, II, Beck Institute, oktatók: Aaron T. Beck, Judith S. Beck (Cognitive Behaviour Therapy Level 1 and 2)
 • The Virginia Satir Global Network (régen AVANTA) –Satir-folyamat alapjai I, II (Satir Process Fundamentals, Satir Process)
 • Dulwich Centre Foundation -Narratív terápia továbbképzés (Narrative Therapy)

Egyéb képzések

2011-12 Budapesti Műszaki Egyetem -Minőség menedzser másoddiplomás továbbképzés (Quality Management)

2002-2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet; Arisztotelész Egyetem Thessaloniki -posztgraduális képzés (English postgradual program)

1997-2002 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet; Arisztotelész Egyetem Thessaloniki -Angol nyelv és irodalom szak MA diploma, Amerikanisztika szak (1997-1999) (English MA)

Földi
Nóra

pszichodramatista, jógaoktató, integratív családállítás csoportvezető, Bodywork önismereti csoportvezető-jelölt

Kislány korom óta foglalkoztat a lét -fogalmakon és formákon túli- értelme és célja.
Mindig is érdekelt az emberi lélek mélységeit és titkait feltáró önismereti munka: a gondolatok, a viselkedés, a cselekvés mintázatainak összefüggései és jellegzetességei. Abban hiszek, hogy már minden eredendően létezik bennünk, csak hozzá kell férnünk és engednünk kell, hogy megmutatkozzon.

Az emberről non-duális szemlélettel gondolkodom, melynek lényege, hogy a formák világa a mindent átható Egy-ség teréből válik láthatóvá, és tulajdonképpen nincsen elkülönültség, minden EGY. A testmunka (bodywork) folyamatokban is ezt tapasztalhatjuk, hiszen itt a testünk a kapu, az eszközünk ahhoz, hogy az “itt és most” tapasztalások segítségével fel tudjuk ismerni tudatunk folyamatosan változó szűkebb és tágabb állapotait. Engedhetjük, ami a legigazabb, és hogy belső világunk megelevenedjen – majd láthatóvá, formálhatóvá váljon.
A folyamatok során a jelenlét, az “az lehet ami van” teljessége és alkotó ereje folyamatosan elvarázsol: annak a lehetősége, ahogyan egymásra és magunkra hathatunk. Abban hiszek, hogy a kapcsolódásnak gyógyító ereje van, és ez a kapcsolódás már önmagában is az állandó megújulás lehetőségét biztosítja.
A bizalmi térben újra élő kapcsolatot alakíthatunk ki testünkkel, teret teremthetünk új nézőpontoknak is, miközben átélhetjük a választás lehetőségét, a döntés szabadságát és a saját életünkért történő felelősségvállalás érzését.

Az emberi természet titkait feltáró ősi bölcseleti tanításokba, valamint számos filozófiai, pszichológiai és spirituális modell alapjaiba is bepillantást nyerve és ezekből építkezve alakítottam ki saját stílusomat.

Legfőbb alapelvem, hogy a test-lélek-szellem alapvető egységének tisztelete, tudatosítása és összekapcsolása vihet minket tovább az utunkon.

A testmunka folyamatok során vizsgált érdeklődési területeim: kötődés, transzgenerációs hatások, intimitás, teremtés, foganás, inkarnáció, születés, határok-énhatárok, erő-énerő, bizalom, áramlás és elengedés, nőiség, megfelelés, szégyen, veszteség és halál.

Eseménynaptárunk

február 2023
No event found!

MENÜ

Kezdőlap

Somatic experiencing

Jóga és meditáció

Eseménynaptár

Blog

Kapcsolat

KAPCSOLAT

Nyitva tartás

Budapesten, előre egyeztetett időpontban és helyen fogadunk. Időpontot egyeztethetsz online és telefonon.

Levelezési cím

Testmunka

1036 Budapest

Lajos u. 74.

Kapcsolódj!