A non-duális Bodywork mint önismereti csoportmódszer Magyarországon született, megalkotója Pecsenka Nóra pszichológus, jógaoktató, aki a mozgás- és táncterápiából fejlesztette tovább a testből kiinduló önismereti módszerré. A non-duális Bodywork fő fókusza nem a mentális betegségek gyógyítása, hanem az egyén kísérete a teljesség, az egység felé vezető úton.  A személyiség szintjén a Bodywork engedi a megtestesült elme test-alapú jelenségeinek kibontakozását az itt és most terében. Teszi ezt ítélet nélkül, az elme-test mozdításával, melyben rokon egyéb testtudatosságot fejlesztő módszerekkel. 

A non-duális Bodywork a következő életterületeinkre hat:

Pre- és perinatális szint, mely előhívhatja a fogantatás, az intrauterin vagyis méhen belüli lét és a születés testi tapasztalásait. A fejlődéslélektan pszichológiai szakaszai a szavak előtt, a pre-verbalitásban indulnak, ezért a hagyományos beszélgető, kognitív tudatosításon alapuló terápiák számára nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhetőek. A non-duális önismereti folyamatokban szavak nélkül gyakorlunk és gondosan felépített csoportjainkban engedjük, hogy a megtestesült elme fokozatosan eljusson a születés körüli időszakig.

Személyközi dimenzió, mely segít azonosítani és átdolgozni elsődleges, akár transzgenerációs mintázatainkat. Ezáltal betekintést nyerhetünk kötődési sémáinkba, belső pszichés folyamatainkba és képesekké válhatunk emberi kapcsolataink  javítására. A Bodywork személyközi aspektusa hozzájárul a szabadabb, autentikusabb kapcsolódáshoz magunkkal és embertársainkkal. 

A belső erőforrások fejlesztése és integrálása: természetesen nagyon fontos tisztában lenni elakadásainkkal, azonban belső erőforrásainkhoz hozzáférni az ember egyik leglényegibb feladata. A Bodywork folyamatokban különös figyelmet szentelünk a belső erőforrások felfedezésének és táplálásának.   

Transzperszonális dimenzió, ahol tapasztalásaink a szavak szintjére nehezen lefordíthatóak és ahol kapcsolódhatunk saját legbensőbb valóságunkhoz és a létezés egységéhez, teljességéhez.  

A non-duális Bodywork önismereti módszer itt és most tereiben a test-elme szabadon mozdul. A Bodywork gyakorlatok könnyen követhetőek, egyéni, diádikus, triádikus és csoportfókuszúak lehetnek. A csoportokat általában két csoportvezető kíséri, akik elvégezték a Bodywork Non-duális szemléletű táncterápiás Egyesület sajátélmény csoportját, az asszisztensképzőt, illetve rendszeresen résztvesznek szupervízióban. A csoportok teljes titoktartással és biztonságos keretekkel működnek.   

 További információ: bodywork.hu; testmunka.hu